Versek, dalok, játékok hónapról hónapra

3 950 Ft

Leírás

Szakmai-pedagógiai kézikönyv óvódások és óvodapedagógusok számára

Szerző: Dr. H. Tóth István CSc – Tallér Erzsébet – Zámbóné Kis-Illés Magdolna
Sorozatszerkesztő: Hornyán Anna
Kiadó, kiadás éve: Sprint Kiadó, 2022
Sorozat: A gyermek mindenek felett álló érdekében
Terjedelem: 152 oldal

Ez az új kiadvány, melyet majd kezében tart a kedves olvasó, különleges évkönyv, gyűjtemény, példatár. Olyan óvodapedagógiai módszertani kézikönyv, mely hónapról hónapra kalauzolja az alkalmazóját az évszakok mentén, és nyújt számára segítséget a tervezésben, szervezésben a teljes nevelési év során.

A szerzőtriász minden tagja nagy tiszteletben álló személyiség, akik saját szakterületükön szerzett tudásukkal segítették e kötet megszületését, és gyermekközpontú pedagógiai alapelvek mentén formálták egységes egésszé azt. A szerzők e kötettel, pedagógiai hitvallását, útmutatásait követve, gondolatait továbbadva tapintatosan tisztelegnek Körmöci Katalin munkássága előtt.

Dr. H. Tóth István kandidátus (CSc) egyetemi docens a nyelvészeti, a nyelvpedagógiai, valamint a néprajz-pedagógiai ismereteivel, Tallér Erzsébet az óvodapedagógiai, drámapedagógiai, intézményvezetői gyakorlatával, Zámbóné Kis-Illés Magdolna a tanítói, ének-zene tanári, karvezetői tapasztalataival járult hozzá, hogy óvodapedagógiai kiadvánnyá formálódhasson a Versek, dalok, játékok hónapról hónapra című kézikönyv.

A kötet az időszerűségnek megfelelően: évszak, hónap, ünnep, népi ünnep, jeles nap, hétköznapi tevékenységek, aktuális megfigyelések mentén kínál mondókákat, rigmusokat, verseket, dalokat, dalos játékokat, népi, mozgásos és egyéb játékokat, ötleteket, melyek megkönnyítik, mintegy egyszerűsíthetik is az óvodapedagógusok felkészülésének folyamatát. Ezeket tekinthetjük a kötet kiemelkedő óvodapedagógiai értékeinek.A gyermek belső motivációjára épülő, tevékenységbe integrált tapasztalatszerzés lehetőségeit mutatja be, mely a korszerű gyermekközpontú óvodapedagógia alapja.

Mintát nyújt az óvodapedagógusoknak az Óvodai nevelés országos alapprogramja szellemiségében történő tevékenység tervezésére, szervezésére, a vonatkozó pedagógiai gondolkodásra.

Ötleteket biztosít egy-egy téma gyermekközeli feldolgozásához.

Rendszerezi, illetőleg tovább bővíti a szakmai-pedagógiai ismereteket.

Művelődéstörténeti és néprajztudományi ismereteket, háttértudást biztosít, segít megérteni az évszakok, a magyar hagyományok, népi ünnepek és hétköznapi tevékenységek egymásra épülő összefüggéseinek rendszerét.

Tematikus gyűjteménnyel szolgál a műveltségtartalmak ismeretanyagának tervezéséhez, mintát nyújt a műveltségtartalmak egymásba integrálásához is.

Az év egészét átölelve hónapról hónapra nyújt segítséget az óvodapedagógusoknak a tervezésben, a szervezésben.

Bemutat verseket, kottával, szöveggel kínál dalokat, leírásukkal ellátva ajánl játékokat, egyéb ötleteket, így is megkönnyítve az óvodapedagógus felkészülését.

Segíti gyönyörű magyar anyanyelvünk kincseinek megőrzését, a kisgyermekek részére történő átörökítését.

Ismereteik bővítésére, ötletkeresésre sikeresen alkalmazhatják a pedagógiai munkát segítő kollégák, kolléganők is.

 

Tisztelt Tanítók, Tanárok! Tisztelt Szülők, Nagyszülők!

A Versek, dalok, játékok hónapról hónapra című kézikönyv elsősorban óvodások és óvodapedagógusok számára íródott, de sokrétűsége, ismeretgazdagsága, igényessége, mintaértékű nyelvezete miatt tanítók, tanárok és szülők is eredményesen alkalmazhatják önfejlesztésül, illetőleg a saját munkájukban is.

A háttértudás megszerzésén túl megismerhetnek a kötetből új játékokat, dalokat, verseket, és ezeket a gyermekekkel eltöltött időben akár az iskolában tanórán, akár szakköri foglalkozás keretében, akár otthon is kiválóan hasznosíthatják.

Bátran állítom: új ötletekkel gazdagodhatnak önök az itt szerzett ismeretek által.

Kedves Olvasók!

Tisztelettel ajánlom figyelmükbe a Spint Kiadó gondozásában megjelent ÓVODAPEDAGÓGIAI KÖNYVSOROZAT 20. kötetét, a Versek, dalok, játékok hónapról hónapra című kézikönyvet, mely – mint a sorozat eddigi kötetei is – a gyermek mindenek felett álló érdekeit képviseli.

Hornyán Anna

az ÓVODAPEDAGÓGIAI KÖNYVSOROZAT sorozatszerkesztője