Menu

Konferencia

MEGHÍVÓ és PROGRAM  „a gyermek mindenek felett álló érdekében” szervezendő

27. ORSZÁGOS ÓVODAPEDAGÓGIAI SZAKMAI ÖSSZEJÖVETELRE

Helyszín: Zuglói Civil Ház (Budapest XIV. ker., Csertő park 12.)

A JELENTKEZÉSI LAPOT IDE KATTINTVA TÖLTHETI LE!

70 ÉVES AZ ÓVODAI NEVELÉS
ÓVODAPEDAGÓGUS KÉPZŐK, GYAKORLÓ ÓVODAPEDAGÓGUSOK, ÓVODAPEDAGÓGUS JELÖLTEK SZAKMAI ÖSSZEJÖVETELE
Témája:A GYERMEKKÖZPONTÚ TEVÉKENYSÉGSZERVEZÉS AZ ÓVODÁBAN
A témaválasztás indoklása:- Nagyon eltérő az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján történő tevékenységszervezés értelmezése
- Az óvodapedagógusok nagy részének nehézséget jelent a gyermeki tevékenységek gyermekközpontú módon való megszervezése, a párhuzamos tevékenységszervezés, az individualizált fejlődés értelmezése, támogatásának megvalósítása a gyakorlatban.
- Az óvodai mindennapokban gyakoriak a kötelező jelleggel, „iskolásított” módon szervezett foglalkozások, az oktatás visszaépítése, a kényszeren alapuló napirendi helyezetek, a csoportszintű megoldások elsőbbsége.
A szakmai összejövetel időpontja:2023. október 20. időtartama: 9-16 óra

A szakmai összejövetelen résztvevő regisztrált pedagógusok 8 óra igazolást kapnak!
A szünetekben a résztvevő óvodapedagógusok megtekintetik és megvásárolhatják szakmai kiállítóink termékeit.
A szakmai összejövetel előadói, előadásaik címe- Dr. Pálfi Sándor tanszékvezető főiskolai tanár Debreceni Egyetem Gyermeknevelési Gyógypedagógiai Kar
Előadásának címe: A tevékenység a gyermekközpontú nevelésben

- Feróné Komollai Anikó – Pedagógia előadó, ny. c. egyetemi docens Tokaj-Hegyalja Egyetem Neveléstudományi Tanszék
Előadásának címe : A játék...az gyönyörű!
Videófelvétel: Bárándi Napsugár Óvoda

- Dr. Daróczi Gabriella - egyetemi adjunktus, oktató, ELTE Tanító és Óvóképző Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Előadásának címe: A narratív készség fejlesztésének jelentősége és megvalósításának játékos lehetőségei az óvodai tevékenységek rendszerében.
Videófelvétel: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Zalakomári Óvoda

- Dr. Szarka Júlia - főiskolai tanár, pedagógia szakos előadó, ének-zene tanár, Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar
Előadásának címe: „Óvodával…, annak zenéjével foglalkozni nem mellékes kis kérdés…, országépítés”
Videófelvétel: Debreceni Görgey Utcai Óvoda

- Dr. Varga Emőke, PhD habil. tanszékvezető főiskolai tanár Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Előadásának címe: A képeskönyv, mint az óvodai vizuális nevelés eszköze - Gyermekközpontú vizuális tevékenységszervezés az óvodában
Videófelvétel: Egri Kertvárosi óvoda Epreskert utcai Tagóvodája

- Lívják Emília mesteroktató, gyógytestnevelő tanár Tokaj-Hegyalja Egyetem Neveléstudományi Tanszék
Előadásának címe: A sokoldalú, változatos, játékos mozgásfejlesztés jelentősége kisgyermekkorban
Videófelvétel: Tatabányai Német Nemzetiségi Óvoda Alsógallai Óvoda Telephely

- Bíró Gyula igazgató, c. egyetemi docens Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kar Nevelés-és Társadalomtudományi Intézet
Előadásának címe : A lényeg lényege…
Videófelvétel: Egri Kertvárosi Óvoda Ney Ferenc Tagóvodája

- Dr. Rábai Dávid adjunktus Debreceni Egyetem Gyermeknevelési Gyógypedagógiai Kar
Előadásának címe : Gyermeki munka az óvodában
Videófelvétel: Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda
A szakmai
összejövetelünk
célja
- A 70 éves Óvodai Nevelés szakmai -módszertani folyóirat megünneplése
- Az ÓNOAP szellemiségében történő korszerű, gyermekközpontú tevékenységszervezés fókuszba helyezése.
- Az óvodapedagógia szakmai képviselőinek találkozása, közös együtt gondolkodás - óvodapedagógus képzők, óvodapedagógusok, óvodapedagógus jelöltek.
- Elméleti és gyakorlati segítségnyújtás, módszertani tudás rendezés.
A szakmai
összejövetelünk
céljaiból adódó
feladataink:
- Az óvodás gyermek tevékenységekben megvalósuló tanulási folyamatának helyes értelmezése.
- Az ÓNOAP ezzel kapcsolatos irányelveinek hangsúlyozása.
- A korszerű, a gyermek szükségleteihez igazodó tevékenységszervezés gyakorlatban történő megvalósulásának segítése (előadás + videófelvétel)
A meghívottak
köre:
óvodapedagógusok, óvodavezetők, pedagógiai munkát segítő munkatársak, fejlesztőpedagógusok, óvodai szakemberek, konduktorok, gyógypedagógusok, szülők, szülői szervezetek, érdeklődők
Részvételi díj:

9000 Ft/fő

(mely tartalmazza a büféebédet – egy sós és egy édes péksüteményt, valamint egy fél literes ásványvizet)

Az Óvodai Nevelés szakmai-módszertani folyóirat előfizetőinek ebből az összegből 30% kedvezményt biztosítunk.*
Nevelőtestületeknek 5-9 fő esetén 5%, 10-14 fő esetén 10% és 15 főtől 15% további kedvezményt biztosítunk. (A kedvezmények nem összevonhatók.)

*Az Intézményekben előfizetésenként 1 főnek jár kedvezmény.
Szakmai gondozó:Hornyán Anna, az Óvodai Nevelés szakmai-módszertani folyóirat főszerkesztője
A szakmai program
szervezője:
Sprint Kft., az Óvodai Nevelés szakmai-módszertani folyóirat kiadója
Telefon: 06 (1) 237-5060; e-mail: sprintkiado@sprintkiado.hu
A jelentkezés határideje:2023.10.13.
Minden kedves nevelőtestületet, óvodapedagógust, érdeklődő munkatársat sok szeretettel várunk!