Menu

Konferencia

MEGHÍVÓ és PROGRAM az ONLINE szervezendő 24. Országos Óvodapedagógiai Szakmai Összejövetelre a gyermek mindenek felett álló érdekében

A JELENTKEZÉSI LAPOT IDE KATTINTVA TÖLTHETI LE!

Az online Országos Szakmai Összejövetel tervezete
Témája:A korszerű gyermekközpontú szemlélet megvalósulását segítő tényezők szerepe napjaink óvodapedagógiai gyakorlatában
(A 24. összejövetel témaválasztása tisztelgés Körmöci Katalin munkássága előtt)
A témaválasztás indoklása:– Sok a bizonytalanság, eltérő az értelmezés a gyermekközpontúság fogalmával, megvalósításával kapcsolatban.
– Az óvodapedagógus társadalom jelenlegi nehéz helyzete ellenére is kiemelt érdeklődés tapasztalható az eltérő gyermeki igényeket támogató szemlélet iránt.
– A közös elméleti értelmezés mellett hangsúlyos igényként van jelen a gyermekközpontú szemlélet gyakorlatban való alkalmazásának megsegítése.
Időpontja:2022. április 1., péntek 9–15 óráig

A szakmai összejövetelen résztvevő regisztrált pedagógusok 7 óra igazolást kapnak

a 277/1997. (XII. 22.) sz. Kormányrendelet 5. § (3) d) pontja szerint, amely a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szól, a nem akkreditált képzésen is, ahol a képzési idő legalább az öt órát eléri.
A szakmai
összejövetel tervezete:
Emlékezés Körmöci Katalinra, az Országos Óvodapedagógiai Összejövetelek szakmai gondozójára, az Óvodai Nevelés szakmai-módszertani folyóirat örökös főszerkesztő asszonyára.
Díjátadó: A gyermek mindenek felett álló érdekeit képviselő óvoda – Körmöci Katalin vándordíjak és az Örökös főszerkesztői díjak ünnepélyes átadása

A szakmai nap előadói:
Bocsiné Percze Andrea
: A gyermeki szükségletek kielégítése az alapprogram szellemében, az óvodapedagógus ezzel kapcsolatos kötelességei és feladatai az óvodában
Dr. Pálfi Sándor: „Rögök a gyermekközpontúság felé vezető úton”
Dr. Gőbel Orsolya: Az anamnesztikus adatok előrejelző ereje az óvodáskori viselkedésszerveződésre, avagy egy jó anamnézissel sok mindent megérthetünk a gyermek viselkedésével kapcsolatban, s tenni tudunk érte
Sinkovicsné Király Angéla: Mit „nyer” a gyermek, az óvodapedagógus, a szülő, ha gyermekközpontú az óvoda?
Hornyán Anna: A korszerű gyermekközpontú szemlélet megvalósulása a gyakorlatban
Szervezési módja:ONLINE
Az online szervezés célja, hogy:
– a veszélyhelyzet fennállása esetén is megrendezésre kerülhessen a már többször elmaradt szakmai összejövetel,
– minél több óvodapedagógus, nevelőtestület, illetve egyéb érdeklődő vehessen részt a szakmai nap programjában pl. nevelés nélküli munkanap keretében,
– szélesebb körben kísérhessék figyelemmel az óvodapedagógusok az Óvodai Nevelés szerkesztői és a Sprint Kiadó által létrehozott díjak ünnepélyes átadását.
A meghívottak
köre:
Óvodapedagógusok, óvodavezetők, fejlesztő óvodapedagógusok, óvodai szakemberek, konduktorok, gyógypedagógusok, szülők, szülői szervezetek, érdeklődők
A szakmai
összejövetel
céljai az Óvodai
Nevelés Országos
Alapprogramja
szellemiségéből
adódik
– Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának.
Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk (363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról)
A szakmai
összejövetel
céljaiból adódó
feladataink:
– A korszerű gyermekközpontú szemlélet közös értelmezése.
– A gyermeki anamnézis során szerzett információk kiemelt szerepére való rávilágítás.
– A gyermekközpontú szemlélet megvalósulását segítő pedagógiai hatások szerepének kihangsúlyozása.
– A gyermekközpontú nevelőmunka megszervezésének, gyakorlatban való alkalmazásának megsegítése.
Részvételi díj: 6000 Ft/fő
(amelyből 3-4 fő esetén 5%, 5-9 fő esetén 10%, 10 fő felett 15% kedvezményt biztosítunk). 1 fő regisztrációjához 1 db igazolást tudunk kiállítani.
Szakmai gondozó:Hornyán Anna, az Óvodai Nevelés szakmai-módszertani folyóirat főszerkesztője
A szakmai program
szervezője:
Sprint Kft., az Óvodai Nevelés folyóirat kiadója
Telefon: 06 (1) 237-5060; e-mail: sprintkiado@sprintkiado.hu
Jelentkezés:Jelentkezés: telefon: 06 (1) 237-5060, e-mail: sprintkiado@sprintkiado.hu
A jelentkezés határideje: 2022. március 25.
A jelentkezési lap és a meghívó letölthető a Sprint Kiadó honlapjáról:
www.sprint-kiado.hu/konferencia vagy kérésére e-mailben elküldjük.
Virtuális kiállítóink:
Drenco Kft.
www.aktivsport.hu
Lola Bútor
lolaovi.hu
Balázs - Diák Kft.
bdovi.hu
Fekete Gábor
tökmagolópercek.hu
Tempus Közalapítvány, Erasmus+ program
erasmusplusz.hu
Minden kedves nevelőtestületet, óvodapedagógust, érdeklődő munkatársat sok szeretettel várunk!