Menu

Konferencia

MEGHÍVÓ és PROGRAM az ONLINE szervezendő 26. Országos Óvodapedagógiai Szakmai Összejövetelre a gyermek mindenek felett álló érdekében

A JELENTKEZÉSI LAPOT IDE KATTINTVA TÖLTHETI LE!

Az online Országos Szakmai Összejövetel tervezete
Témája:A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEK ÓVODAPEDAGÓGIAI MÓDSZEREKKEL VALÓ TÁMOGATÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI
A témaválasztás indoklása:- Megfigyelhető, hogy egyre nő a kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő
gyermekek száma a csoportokban.
- Az óvodapedagógusok sok esetben nem rendelkeznek elegendő ismerettel e témáról, nem egységes a fogalom tartalmának, kategóriáinak értelmezése, a kompetenciahatár meghatározása.
- Kevésnek bizonyul számukra a kapott módszertani megsegítés.
- Az óvodapedagógusoknak a magas csoportlétszám mellett nehézséget jelent a kiemelt figyelmet igénylő gyermek jelenléte a csoportban, a velük való személyes, differenciált bánásmód alkalmazása.
- Nem minden esetben van jelen pedagógiai vagy gyógypedagógiai asszisztens a csoportban.
A szakmai összejövetel időpontja:2023. április 14. 9-15 óráig

A szakmai összejövetelen résztvevő regisztrált pedagógusok 7 óra igazolást kapnak

a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló a 277/1997. (XII. 22.) sz. Kormányrendelet 5. § (3) d) pontja szerint, a hétévenkénti továbbképzés teljesíthető nem akreditált képzésen is, ahol a képzési idő legalább az öt órát eléri.
A szakmai
összejövetel tervezete:
A szakmai nap előadói, előadásaik címe:

- Gelencsérné dr. Bakó Márta egyetemi docens, tanszékvezető Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus Neveléstudományi Intézet Gyógypedagógiai Tanszék
"Minél többen - minél jobban!" Szemléletformáló gondolatok az integrációról

- Dr. Bakonyi Anna pedagógiai szakértő c. főiskolai docens
Autizmus spektrrum zavarával élő gyerekek óvodai integrációja „Másság a másságon belül”

- Harnóczi Erzsébet - gyógypedagógus- tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos, óvodapedagógus, tanító, szakvizsgázott pedagógus (közoktatás vezetői) Szélben Szálló Pitypang Waldorf Óvoda
Nehézséggel küzdő gyermekek támogatása az óvodában

- Hetzmann-né Begala Anna - óvodapedagógus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, pedagógiai tanár, szakértő, a Tatabányai Sárberki Óvoda címzetes igazgatója
Különleges bánásmód érvényesülése az óvodai csoportban, a mindennapokban (gyakorlati bemutató – videófilm+ előadás)

- Janklovics Natasa: az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület alapítótagja, szóvivője, érintett szülő - Fináli-Magyari Judit: klinikai szakpszichológus, az Anafilaxiás Egyesület alapítótagja, érintett szülő
Az anafilaxiás allergiás gyerekek inkluziv nevelése és ellátása az óvodában
Szervezési módja:ONLINE MEETING (az előző konferencián felmért igényekhez alkalmazkodva)
Az online szervezés célja, hogy:
– minél több óvodapedagógus, illetve nevelés nélküli munkanap keretében nevelőtestület vehessen részt a szakmai nap programjában, az utazással járó időveszteség és egyéb ezzel járó tényezők kizárásával.
A szakmai
összejövetelünk
célja
– módszertani és gyakorlati segítségnyújtás a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel
való bánásmód alkalmazásához ( óvodapedagógiai kompetencia határokon belül)
A szakmai
összejövetelünk
céljaiból adódó
feladataink:
- A kiemelt figyelmet igénylő gyermek gyűjtőfogalmának, valamint a köznevelési törvényben meghatározott definícióinak az értelmezése.
- Egyszerűen elsajátítható, jól alkalmazható módszerek bemutatása, amelyek segítik az óvodapedagógust a különös figyelmet igénylő gyermekekkel – ezen belül:
• a sajátos nevelési igényű gyermekekkel,
• a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel,
• a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekkel, ezen belül az anafilaxiás allergival küzdő gyermekekkel, - való sikeresebb kapcsolat építésében, fejlődésük differenciált segítésében.
A meghívottak
köre:
Óvodapedagógusok, óvodavezetők, fejlesztő óvodapedagógusok, óvodai szakemberek, konduktorok, gyógypedagógusok, szülők, szülői szervezetek, érdeklődők
Részvételi díj:

7000 Ft.


Az Óvodai Nevelés szakmai-módszertani folyóirat előfizetőinek ebből az összegből 30% kedvezményt, nevelőtestületeknek 5 fő esetén 5%, 10 fő esetén10%, 15 fő esetén 15% további kedvezményt biztosítunk. (A kedvezmények nem összevonhatók.)
Szakmai gondozó:Hornyán Anna, az Óvodai Nevelés szakmai-módszertani folyóirat főszerkesztője
A szakmai program
szervezője:
Sprint Kft., az Óvodai Nevelés szakmai-módszertani folyóirat kiadója
Telefon: 06 (1) 237-5060; e-mail: sprintkiado@sprintkiado.hu
A jelentkezés határideje:2023. 04. 07.
Virtuális kiállítóink:
Olifu Magyarország
olifu-webshop.hu
Drenco Kft. - Aktivsport webáruház
www.aktivsport.hu
Erasmus+ program (Tempus Közalapítvány)
erasmusplusz.hu
Minden kedves nevelőtestületet, óvodapedagógust, érdeklődő munkatársat sok szeretettel várunk!