Menu

Konferencia

MEGHÍVÓ és PROGRAM az ONLINE szervezendő 25. Országos Óvodapedagógiai Szakmai Összejövetelre a gyermek mindenek felett álló érdekében

A JELENTKEZÉSI LAPOT IDE KATTINTVA TÖLTHETI LE!

MEGHÍVÓ LETÖLTÉSE

PROGRAM LETÖLTÉSE

Az online Országos Szakmai Összejövetel tervezete
Témája:AZ ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS A GYERMEK LELKI EGÉSZSÉGE
Az óvodapedagógus és a gyermek mentális egészségének megőrzését segítő hatékony módszerek
A témaválasztás indoklása:– A pálya iránt elkötelezett kollégák nagy többsége kiégés tüneteivel, fáradtsággal küzd.
– Az óvodapedagógusok a létszámhiány, az egyéb túlterhelés miatt nehéz helyzetbe kerültek, sokan motiválatlanná váltak.
– Ezeknek a kollégáknak együttérzésre, segítségre, támogatásra van szükségük.
– A gyermekeket csak kiegyensúlyozott, megfelelő mentális állapotban lévő óvodapedagógus tudja eredményesen nevelni.
Időpontja:2022. október 28., 9–15 óráig

A szakmai összejövetelen résztvevő regisztrált pedagógusok 7 óra igazolást kapnak

a 277/1997. (XII. 22.) sz. Kormányrendelet 5. § (3) d) pontja szerint, amely a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szól, a nem akkreditált képzésen is, ahol a képzési idő legalább az öt órát eléri.
A szakmai
összejövetel tervezete:
A szakmai nap előadói, előadásaik címe:
Bíró Gyula igazgató, c. e. docens, gyakorlati képzésvezető (GFE Szarvasi Gyakorlóintézmény – GFE PK Nevelés- és Társadalom-tudományi Intézet): „A szakma terraformálása” – Új utak és kihívások a pedagógusképzésben…
Márkus-Rácz Tünde pszichológus, pedagógiai szakpszichológus (Református Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény): „Higgadt vagyok – pedagógus vagyok?”
Dr. Taskó Tünde főiskolai docens, pszichológus, óvodapszichológus (Eszterházy Károly Főiskola Pszichológia Tanszék): A szubjektív jóllét növelésének lehetőségei a pozitív pszichológia eredményei alapján
Góg Csenge szakvizsgázott óvodapedagógus: A Sakkjátszótér, mint komplex képességfejlesztő program beépítésének lehetősége a párhuzamosan végezhető tevékenységekbe és megjelenése a szabad játékban (gyakorlati bemutató – videófilm+előadás)
Farsang Anita Klára óvodapedagógus: A BLUM-program sajátos jellegzetességeinek bemutatása, a program hatása az egyes gyermek fejlődésére, szabad játékának alakulására (gyakorlati bemutató – videófilm+előadás)
Számadó Zsófia Ágnes óvodapedagógus: „Gyere te is tulipánozni!” Az „Így tedd rá!” program megvalósulása a gyakorlatban, a „tulipános” élmény visszatükröződése a gyermekek szabad játékában (gyakorlati bemutató – videófilm+előadás)
Szervezési módja:ONLINE MEETING (az előző konferencián felmért igényekhez alkalmazkodva)
Az online szervezés célja, hogy:
– az esetleges veszélyhelyzet fennállása esetén is megrendezésre kerülhessen a szakmai összejövetel,
– minél több óvodapedagógus, valamint nevelőtestület, illetve egyéb érdeklődő vehessen részt a szakmai nap programjában nevelés nélküli munkanap keretében.
A 7 óráról szóló igazolást csak a regisztrált és a részvételi díjat befizető jelentkezőknek tudjuk biztosítani!
A szakmai
összejövetelünk
céljai az Óvodai
Nevelés Országos
Alapprogramja
szellemiségéből
adódik
– Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermek számára. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek számára.
– A személyiség szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó.
– Az alapprogram szerint az óvodai nevelésben megjelenhetnek a különböző – köztük az innovatív – pedagógiai törekvések, mivel az alapprogram biztosítja az óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek, értékrendjének és
módszertani szabadságának érvényesülését, megkötéseket csak a gyermek érdekének védelmében tartalmaz.
(363/2012. [XII. 17.] Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról)
A szakmai
összejövetel egyéb
céljai:
– Az óvodapedagógusok pszichológiai, mentálhigiénés megsegítése.
– Könnyen megtanulható, jól alkalmazható mentálhigiénés módszerek bemutatása, amely közérzetjavító a pedagógus, a nevelőközösség számára, és pozitívan hat az óvodapedagógusra, ezáltal az egyes gyermek személyiségfejlődésére, a csoport neveltségi szintjének alakulására.
– Egyszerűen elsajátítható módszerek gyakorlati bemutatása, amelynek megismerése, alkalmazása motiválttá teheti az óvodapedagógust, új lendületet adhat számára, és a gyermekek mindennapjait nyugodtabbá, élménygazdagabbá teheti.
A szakmai
összejövetelünk
céljaiból adódó
feladataink:
– Az óvodapedagógus kulcsszerepének közös értelmezése.
– A módszertani szabadság közös értelmezése, érvényesülésének megvalósulását segítő tényezők.
– Olyan technikák, módszerek bemutatása, amellyel az óvodapedagógus és nevelőtestület szakemberek bevonása nélkül képes saját lelki egészségét szinten tartani.
– Olyan gyermekközpontú módszerek ajánlása, amelyek élményt nyújtanak a mindennapokban a pedagógusnak, gyermeknek egyaránt, ezáltal segítik a gyermekek értelmi képességének fejlődése mellett a lelki egészségük megőrzését, az érzelmi intelligenciájuk alakulását.
A meghívottak
köre:
Óvodapedagógusok, óvodavezetők, fejlesztő óvodapedagógusok, óvodai szakemberek, konduktorok, gyógypedagógusok, szülők, szülői szervezetek, érdeklődők
Részvételi díj:

9000 Ft/fő

(30% kedvezményt biztosítunk az Óvodai Nevelés folyóirat előfizetői számára)
Szakmai gondozó:Hornyán Anna, az Óvodai Nevelés szakmai-módszertani folyóirat főszerkesztője
A szakmai program
szervezője:
Sprint Kft., az Óvodai Nevelés folyóirat kiadója
Telefon: 06 (1) 237-5060; e-mail: sprintkiado@sprintkiado.hu
Minden kedves nevelőtestületet, óvodapedagógust, érdeklődő munkatársat sok szeretettel várunk!