Hová bújt a matematika? (I. kötet)

3 190 Ft

Leírás

Szerző: Körmöci Katalin
Alcím: Módszertani kézikönyv a gyermekek matematikai
tapasztalatszerzésének óvodai lehetőségeihez, gyakorlati megközelítésben
Kiadó: Sprint Kiadó
Sorozat: A gyermek mindenek felett álló érdekében
Közreműködők: Perlai Rezsőné lektor
Formátum: B/5, ragasztókötött
Terjedelem: 120 oldal

Hová bújt a matematika? (I.kötet) címmel az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja szerint történő matematikai tapasztalatszerzés mindennapi lehetőségeibe ad betekintést. Ez a kézikönyv időszerű, mert: eligazít

 • a matematikai szakmai fogalomhasználat tartalmi értelmezésében,
 • játékos ötleteivel, módszertani ajánlásaival segíti a tudatos felkészülést,
 • a hangsúlyt az egyes gyermekekben lévő lehetőségek kibontakozásának elősegítésére fekteti, ahol a gyermek van a középpontban a maga fejlődő személyiségével, egyediségével és sajátos fejlődési tempójával,
 • ahol a mindennapi nevelőmunka a gyermekek sajátos igényeihez, érdeklődéséhez igazodik, tevékenységekben valósul meg, és önön maguk szerezhetik meg az abban rejlő matematikai tapasztalatokat, miközben fejlődésük is biztosított.

A fentiek miatt ajánlom: óvodapedagógusoknak, óvodapedagógus-hallgatóknak, az óvodapedagógus-képzésben részt vevő oktatóknak, gyakorlatvezetőknek.

Részletek

Ebben a szakkönyvben igyekeztem összegezni az eddigi tapasztalataimat, amelyeket összegyűjtöttem:

 • az óvodapedagógus-képzésben lévő oktató-nevelő munkám során (óvodapedagógia, didaktika és a pedagógiai tudományok egyéb területei, matematika módszertan oktatása és gyakorlati képzése),
 • az óvóképzésben az óvodai gyakorlat vezetése során, a tevékenységekre való felkészítésben, vezetésében, elemzésében és értékelésében,
 • számtalan óvodapedagógusi bemutató során,
 • országos óvodapedagógiai szakmai konferenciák (szám szerint ez évig tizenhat alkalommal) szervezése, lebonyolítása során, amelyeknek szakmai gondozója és előadója voltam,
 • számos nevelőtestületi, térségi és országos konferencia meghívott előadójaként, ahol törekedtem arra, hogy az óvodás gyermekek matematikai tapasztalatszerzését interaktív módon, kooperatív tevékenységek során csoportmunkában éljük át,
 • a Hová bújt a matematika? általam összeállított akkreditált továbbképzés során, amely országszerte nagy érdeklődést váltott ki, így kb. ötven – vagy talán több is – alkalommal volt lehetőségem előadójaként tudásom átadni, mindemellett gazdagodni a minden napi gyakorlattal, eközben a problematikus kérdések re megkeresni a választ a részt vevő kollégákkal.

Arra vállalkozom, hogy egy olyan módszertan könyvet nyújtsak át, amelyben:

 • a hangsúly az egyes gyermekekben lévő lehetőségek kibontakozására kerül,
 • ahol a gyermek van a középpontban, a maga fejlődő személyiségével, egyediségével és sajátos fejlődési tempójával,
 • ahol a mindennapi nevelőmunka a gyermekek sajátos igényeihez, érdeklődéséhez igazodik, tevékenységekben valósul meg, és önnön maguk szerezhetik meg az abban rejlő tapasztalatokat, mi közben azok fejlődésüket is elősegíti.

E kézikönyv azért időszerű, mert eligazít:

 • az alapprogram szerint történő matematikai tapasztalatszerzés mindennapi lehetőségeiben,
 • a matematikai szakmai fogalomhasználat értelmezésében
 • és a játékos ötleteivel, módszertani ajánlásaival segíti a tudatos felkészülést.

Ezért tartottam fontosnak az alábbi pedagógiai alapvetésre építkezni, kiemelten foglalkoznia gyermeki szükségletekkel. Majdan itt is (nem csak a II. kötetben) bemutatok egy olyan tevékenységtervet, amely a tevékenységben megvalósuló tapasztalatszerzést mintázza.
A módszertani kérdések kifejtése ezekre épül.