Nem messze van ide Kalocsa…

2 950 Ft

Leírás

Szerző: Ágoston Valéria – Katus Györgyné
Alcím: Tervezzünk együtt! – Kalocsai „Zöld” Óvodák éves tervezési gyakorlata
Kiadó: Sprint Kiadó
Sorozat: A gyermek mindenek felett álló érdekében
Közreműködők: Lendvai Lászlóné lektor
Formátum: B/5, ragasztókötött
Terjedelem: 116 oldal

Ez a Sprint Kiadó által kiadott 4. kézikönyv az óvodáról – óvodapedagógusoknak kíván szólni, és méltó helyet foglal el „A gyermek mindenek felett álló érdekében” közzétett sorozatunkban.

A tervezést helyezi középpontba, de nem szokványos módon. Mert:

 • Kalocsa városában hat önkormányzati óvoda működik. 2007-től intézményi társulás formájában, hat Kalocsa környéki település óvodái is kapcsolódtak a városhoz. A társulás révén 27 óvodai és 3 bölcsődei csoporttal működnek.
 • Az intézményi társulás tervezőmunkáját mutatja be ez a szakmai kézikönyv a rendelkezésünkre álló humán erőforrás hatékony szervezésével, amelyet a közös célok, az egységes szemléletmód és a dokumentációs rendszer kialakítása vezérelt. De nagy erénye, hogy a közös gondolkodás mellett a tagintézmények megőrizték sajátos arculatukat.
 • A társult intézmény tervezőmunkája az intézmény egész kollektíváját dicséri, amelyet Katus Györgyné intézményvezető fog össze, irányít és szervez. Egy könyvben való megjelentetése és az annak papírra vetése nagy kihívást is jelent. Köszönjük, hogy Ágoston Valéria kolléganőnk vállalta, hogy könyvvé formálja, hogy képet ad arról, hogy egy vidéki kisváros és a hozzá tartozó települések milyen módon tervezik, szervezik, ellenőrzik óvodáik életét. Köszönet illeti még Beke Mónika tagóvoda-vezetőt is, aki a munkálatokban segítséget nyújtott.

Köszönjük, köszönöm az olvasók nevében, hogy bemutatják, magyarázzák és formába öntötték számunkra a

 • A tervezést, mint a jövő stratégiáját: a tervezés abc-jét, a gyűjtőmunka fontosságát, mikéntjét a jelen korrekt és reális helyzetképről, a módszerválasztás és az együttműködés módját.
 • A Pedagógiai Programot, annak az átláthatóságra épülő szerkezeti felépítését.
 • Hogy bemutatja azt az ívet, amely az általános nevelési koncepciótól a sajátos arculat megvalósításáig és a jó gyakorlatok leírásáig történt.
 • Az óvoda éves munkatervének felépítését, tartalmait: Az óvodai nevelés év rendjét; Az óvoda pedagógiai feladatait, a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos kiemelt feladatokat; Az óvoda tanügy igazgatási feladatait; Az óvoda feladatellátásának tervét, a karbantartási és felújítási tervet, a feladatok végrehajtásának ellenőrzési tervét.
 • Beleláthatunk Az intézmény éves munkaterve lebontásába: a Tagóvodák éves munkatervébe, az Óvónők tervezőmunkájába, a „Mesterkurzusok” és az óvodájukban megvalósuló innovációs fejlesztési tervezeteikbe, valamint az intézmény éves munkatervének lebontásába munkaközösségi szinten; Az innovatív vezetői munkacsoport szerepébe az intézményünkben, a Belső Gondozói Rendszer működésébe
 • A Világunk megismerése életszerű projektekkel című fejezetben közzé tesznek számos sikeresen megvalósult projektet.
 • Beleláthatunk egy-egy óvodai rendezvény dokumentálásába és megszervezésébe: Őszi napok a Kunszt utcai Óvodában című rendezvény dokumentálása, Márton-napi projekt dokumentálása a Csokonai utcai Tagóvodában, Paprikás hétpróba programterve a Bem utcai Tagóvodában, Néphagyomány ápolás az Újvárosi Tagóvodában.
 • Idő és eseménytervezet, 2012. október havi emlékeztetőt tekinthetünk meg a Zöldfa utcai Tagóvoda mindennapjairól.

Amint látható a tartalomból, csakis tiszta szívvel tudom ajánlani ezt a korszerű kézikönyvet minden óvodapedagógusnak, aki csoportvezető óvodapedagógus, és azoknak is, akik munkaközösség-vezetők vagy óvodavezetők, tagóvoda-vezetők, és akik összevont intézmények vezetői.

A betekintés óriási szakmai segítséget és sok-sok ötletet ad, miközben mintául is szolgálhat a tervezés nem egyszerű munkálataiban.