Zöld szívvel, lélekkel az óvodában

3 950 Ft

Leírás

Szerző: Orgoványi Anikó – dr. Victor András – Jantnerné Oláh Ilona
Kiadó, kiadás éve: Sprint Kiadó, 2023
Formátum: B/5, ragasztókötött
Terjedelem: 216 oldal

Módszertani és gyakorlati útmutató a zöldszíves természeti neveléssel való azonosuláshoz és a fenntarthatóságra nevelés értelmezéséhez

 

Tisztelt Olvasók! Kedves Óvodapedagógusok!

 

Sok szempontból értékes, egyedülálló könyvet kínálok most önöknek, akik érdeklődőként veszik kezükbe ezt a könyvet és nektek, kedves óvodapedagógus kollégák.

E könyv szerzői olyan látásmóddal ismertetik meg a kedves olvasót, amely különleges módon képviseli a napjainkban oly fontossá vált értékeket.

Ez az egyedülálló szemlélet nem csak a globális klímaváltozás miatt kiemelt fontosságú fenntarthatóságra, a körülöttünk lévő természeti környezet megóvására nevel, de ezen kívül szinte észrevétlenül a gyermek és a vele együtt tevékenykedő felnőtt személyiségét, gondolkodásmódját, érzelmi intelligenciáját is befolyásolja, formálja.

A természettel való azonosulás, a természet csodáihoz, lényeihez való „szelíd” kapcsolódás mellett mintát nyújt felnőttnek, gyermeknek egyaránt az elfogadásra, a természet csodáinak óvatos, beavatkozásmentes felfedezésére, és olyan erkölcsi értékek saját élményen keresztül való megtapasztalására, megtanulására, mint valaminek a megóvása, féltése, az erről való gondoskodás fontosságának tudatosítása, a múlt értékeinek továbbvitele, a társakkal való közös tevékenység, az összefogás erejének megélése stb.

Az óvodapedagógusoknak segítséget nyújt az életpályamodell minősítő eljárásában hetedikként szereplő kompetencia értelmezésében, mely az óvodapedagógus környezeti nevelésben mutatott jártasságára, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviseletére és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módjára irányul.

A mellékletekben mesék, bábelőadások forgatókönyvei, versek, valamint egy tervezet és egy reflexió található, amely az elméleti háttértudás megszerzése és a Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom szemléletének megismerése mellett nagymértékben segíti:

  • a fenntarthatóság jelentésének megértését,
  • a környezettudatos magatartás alakításának gyermekek számára is érthető, átérezhető, azonosulásra ösztönző módon való közvetítését,
  • e szemlélet átadásának, közvetítésének tervezési, szervezési folyamatát,
  • valamint a 7. kompetencia fejlődését segítő pedagógiai munka gyakorlatát.

 

A három szerző egyike Orgoványi Anikó pedagógus, képzőművész, költő, meseíró, e szemlélet, a Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom megálmodója és 1989 óta alapító elnöke, a természetpedagógia, természeti nevelés, természetempátia, szelíd megismerési módszerek megalkotója, aki hosszú évek „szelíd módszeres” tapasztalatait, e szemléletet képviselő meséit, bábozásra tervezett forgatókönyveit, verseit osztja meg az olvasókkal.

A másik szerző dr. Victor András ny. főiskolai tanár, az Arco Kamarazenekar művészeti vezetője, 1990 óta a Zöld Szív mozgalom alelnöke. Az ő nevéhez fűződik több elméleti és gyakorlati módszer kidolgozása, pl. a zseblaborvizsgálat is.

A könyv harmadik szerzője Jantnerné Oláh Ilona, nyugalmazott óvodapedagógus, óvodavezető, innovátor mesterpedagógus, aki a paksi Hétszínvirág Óvoda óvodapedagógusaként, majd vezetőjeként csatlakozott a Zöld Szív mozgalomhoz, és az óvodai csoportjaiban gyakorlatban alkalmazta a zöldszíves alapelveket. Ő ezeket a tapasztalatokat osztja meg e kiadványban a kedves olvasókkal, ezzel is segítve a fenntarthatóságra nevelés szemléletének megértését.

Egy részfejezet, illetve két melléklet erejéig (4.4.1. fejezet, 1-es, 3-as melléklet) Mester Andrea, a dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda gyakorló „zöldszíves” óvodapedagógusa is bekapcsolódott e módszertani kiadvány ismeretanyagának bővítésébe. Ő is gyakorlati tapasztalatainak átadásával segíti az óvodapedagógusokat e szemlélet életkorspecifikus közvetítésének átadásában.

Ők mindannyian elhivatott „zöldszívesek”, és elkötelezetten adják tovább e szemléletmódot a gyermekek, pedagógusok, családok körében, a csatolt mellékleteik pedig jól segítik e szemlélettel történő mindennapi pedagógiai munka tervezését, szervezését és megvalósítását.

A Zöld Szívvel, lélekkel az óvodában című kötetet szeretettel ajánlom nemcsak óvodában, hanem az iskolában dolgozó minden kedves pedagógus kollégának is, mert úgy érzem, hogy a „zöldszíves” szemléletmód a felelős jövő alakításának, a természet értékeinek megóvásán, a fenntarthatóságra nevelés kiemelésén túl az erkölcsi normák közvetítésében is gyermekközpontú módon lehet a segítségükre.

 

Hornyán Anna

tanácsadó óvodapedagógiai szakmai lektor, sorozatszerkesztő