Ügyeskedjünk együtt! – Hová bújt a matematika? (III. kötet)

1 980 Ft

Leírás

Szerző: Körmöci Katalin
Alcím: Hová bújt a matematika? (III. kötet)
Kiadó: Sprint Kiadó
Sorozat: A gyermek mindenek felett álló érdekében
Közreműködők: Perlai Rezsőné lektor
Formátum: A/4, irkafűzött
Terjedelem: 84 oldal

Matematikai gondolkodás fejlődését segítő munkafüzet 5-7 éves gyermekek számára – Útmutatásokkal a feldolgozáshoz. A matematikai gondolkodás fejlődését segíti elő azzal, hogy egy-egy mese meghallgatása után problémákat felvető kérdések irányítják a feladatlap megoldását.

Részletek

 A kötettel az alábbi célomat szeretném tudatni úgy, hogy a gyermekekkel foglalkozó felnőttek előtt láthatóvá tegyem:

Az óvodás korú gyermek számára a matematikai tapasztalatok szerzésének lehetősége minden tevékenységében, így a mesehallgatás során is megmutatkozik, és azok megtapasztalása természetes módon átélhető a gyermekek számára. Ebben a kötetben a mesét választottam a matematikai tapasztalatszerzés és a matematikai gondolkodás fejlődésének elősegítésére.

A versek, a mesék, valamint a mondókák tartalmukban is hordoznak matematikai tényeket (három kiscica, három pillangó stb.), relációkat (fiatalabb-idősebb, több-kevesebb stb.). Ugyanakkor a cselekmény sorrendjére való emlékezés, a feszültség egyre erősebb fokozása, majd feloldása, a történetekre való pontos visszaemlékezés stb. fejlődést elősegítő tényező.

A mesehallgatás során a gyermekek képességei sokoldalúan fejlődnek (testi, értelmi, szociális, kommunikációs), olyan mélységben és szinten, amelyek az egyes gyermekek sajátjai. A gyermekek az ezekkel kapcsolatos sajátos emlékképeiket előhívják, mélyítik, az újakkal kiegészítik, és azokkal együtt tárolják.

A gyermeki gondolkodás fejlődésének elősegítése különösen hatékonyan megvalósítható a gondosan és tudatosan megfogalmazott kérdésekkel. A kérdések továbbgondolásra serkentenek, a meglévő tudást előhívják, belerendeznek új kapcsolatokat, problémákat vetnek fel, és további kutakodásra serkentenek.

Ezért különösen nagy gondot fordítottam a kérdések megfogalmazására, mind az olyanokra, amelyek matematikai tartalmakra irányulnak, mind az olyanokra, amelyek ezeken túlmenően is a gondolkodás fejlődését elősegítik.

A kötet a gyermekek fejlődését úgy segíti elő, hogy:

  • a jobb oldalon közli a mese címet, azt a képet, amelyben a gyerekek munkálkodhatnak, valamint közli azokat a kérdéseket, amelyek elősegítik a matematikai gondolkodás fejlődését,
  • a baloldalon található maga a mese és olyan útmutatások, amelyek a gyermekekkel foglalkozó felnőttek segítségére lehetnek. Ezért a mesében kiemeltük a matematikai tartalmakra vonatkozó szavakat/kifejezéseket. Ezek külön matematikai fogalomként is értelmezést nyertek. Az előzőek kiegészülnek azzal, hogy külön figyelmet szántam a mesehallgatás során fejlődő képességek kiemelésére. A matematikai gondolkodás fejlődését elősegítő kérdések pedig egyéb kérdésekkel egészülnek ki, amelyek a tágabb környezettel hozzák kapcsolatba a gyermeket. Azonban ezek során sem feledkeztem meg a gyermeki gondolkodás fejlődésének elősegítéséről. Itt találhatóak kapcsolatok a gyermekek által ismert dalokkal, versekkel, mondókákkal és kutakodásra utaló felhívással is. A kötetben közzétett feldolgozási mód nem kötelező érvényű. Inkább egyfajta szellemiséget hordoz, olyat, amely az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának szellemiségével összhangban van, és elősegíti a munkálkodó gyermek problémamegoldó gondolkodásának fejlődését.

A kötetet tisztelettel ajánlom az óvodás gyermekekkel foglalkozó felnőttek számára:

  • óvodapedagógusoknak,
  • szülőknek,
  • óvodapedagógus-hallgatóknak.

Megtisztelő lenne, ha a gyermekek fejlődése érdekében az óvodai szülői értekezletek alkalmával fel lehetne hívni a szülők figyelmét is erre a kötetre.

Élvezetes együttes munkálkodást, ügyeskedést és EGYÜTT-GONDOLKODÁST kívánok

Körmöci Katalin