Hová bújt a matematika? (IV. kötet)

3 500 Ft

Leírás

Szerző: Hornyán Anna

Kiadó: Sprint Kiadó

Sorozat: A gyermek mindenek felett álló érdekében

Terjedelem: 172 oldal

 

A mindennapi óvodai tevékenységek matematikája

A napirendi tevékenységek folyamatában megnyilvánuló problémamegoldó gondolkodást és matematikai képességek fejlődését segítő lehetőségek

 

Hornyán Anna: Hová bújt a matematika? IV. című könyvének előszava írása közben több gondolat is kavarog bennem.

Egyik részről az, hogy milyen remek vállalkozás egy nagy gonddal és körültekintéssel készült munka lezárása, amely hitelesen tükrözi és tovább is gondolja Körmöci Katalin több évtizedes törekvéseit, fókuszpontjait az óvodai matematikai nevelés, képességfejlesztés számtalan lehetőségének terén.

Hornyán Anna nem csupán elkötelezetten folytatta a már elkezdett szerzői gondolatmenetet, munkát, de több területen kiegészíti és még inkább használhatóvá teszi a kötetet. Bár a szerző hivatkozik arra, hogy követni szándékozik a kézirat korábbi szerzőjének logikai építkezését, de látni kell, hogy a tiszteletadás mellett meg is haladja azt.

Másik részről az, hogy ez a kötet egy olyan „képzési pillanatban” íródik, amikor az óvodapedagógusi tanulmányokat folytató hallgatók kevesebb jegyzethez, jól használható könyvhöz jutnak, és csupán ppt-kből, szakirodalmi „transzformációkból” készülnek…

…A kötet kijelöli az óvodapedagógus feladatát, hogy hogyan tegye lehetővé a gyermekek számára a környezet tevékeny megismerését, és folyamatosan biztosítson spontán és szervezett tapasztalat- és ismeretszerzési alkalmakat.

Hornyán Anna könyve segítség lehet a hallgatók, és a pályakezdő óvodapedagógusok, de minden bizonnyal a régebben pályán lévők számára is, mintegy új segédanyag. A szerző munkája érzékelteti, hogy feltételez bizonyos fokú alapfelkészültséget, de messzemenőkig teret ad az önálló gondolkodásnak, ötletelésnek.

A kötet és annak szerzője fontosnak tartja annak megerősítését, hogy az óvodai nevelés gyermekközpontú, a gyermek mindenekfelett álló érdekét hangsúlyozó, a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására kell, hogy törekedjen.
A könyv tükrözi azt a célt, annak a pedagógiai kultúrának a megerősítését, bátorítva azt az óvodakép víziót, amely az „óvodásabb óvodát”, és az „óvodásabb iskolát” fogalmazza meg, láttatja.

A szemléletformálás missziós feladata az óvodapedagógia jelenének. A játékosság, a tudatos fejlesztés, a megismerés mellett a gondolkodás, a problémák meglátása, új utak és lehetőségek keresése, mind-mind olyan szakmai irányelv, aminek meg kell határoznia az óvodapedagógia jelenét, és jövőbeli fejlesztési irányait.

Ez a könyv segítője lehet ennek a folyamatnak.

Ez a könyv nem az a könyv, amit meg kell, vagy meg lehet tanulni. Ez a könyv az a könyv, ami nyomán meg kell és meg lehet tanulni VALAMIT. A gyermeki gondolkodás folyamatát, fejlesztését, egy-egy nevelési terület összefüggéseit, a valóságos világ megismerésének játékos módszereit.”

Bíró Gyula igazgató, c. egyetemi docens
Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda