Óvodás gyermekek fejlődésének nyomon követése (minimum 10 db rendelhető)

590 Ft

Leírás

Legkisebb rendelhető mennyiség: minimum 10 db

Szerző: Patyi Zoltánné
Kiadó: Sprint Kiadó
Közreműködők: Futó Judit lektor
Formátum: B/5, irkafűzött
Terjedelem: 36 oldal

A jogszabályi elvárásoknak megfelelő kitölthető táblázatokkal a teljes nevelési időszakra (3-4, 4-5, 5-7 éves életkorra bontva). Különös figyelmet fordítva azokra a szenzitív szakaszokra, amelyekben az egyes pszichikus funkciók érése a legintenzívebb!

A 3-7 éves korban fejlődő képességek intenzív időszakai

3-4 éves korban jellemzők

Nagymozgások: járás, futás, kúszás, mászás.

Testséma: önmaga felismerése, azonosítása, testrészek ismerete, énkép.

Finommotorika: mozgását a nagy ívű vonalvezetés uralja (firka, kezdetleges emberi formák, fej-láb ember).

Szocializáció: elszakad az anyától, létrehozza első családon kívüli kapcsolatait, barátokat választ, tanulja az alkalmazkodást, helyzetekhez, társak hoz, felnőttekhez. Elindul a másodlagos szocializáció folyamata, egy másféle alkalmazkodás, az otthonitól részben eltérő normák, szabályok rendszeréhez.

4-5 éves korban jellemzők (az előzőeken túl)

Nagymozgások: finomodás, mozgások tempója, ritmusa, iránya, térbeli helyzete változik.

Egyensúlyérzék fejlődése: járás, egyik lábon állás, szökdelés, ugrálás labdagyakorlatok, ugróiskola, s különböző speciális gyakorlatok…

Szem-kéz, szem-láb koordináció: térbeli irányok észlelése: pl. test koordinált mozgása térben, téri viszonyok bemozgása, formaalakítás mozgással, különböző alakzatok végigmozgása.

Oldaliság: függőleges, vízszintes zóna alakul a mozgásos feladatok és az adott tárgyhoz viszonyított testhelyzetek gyakorlása során.

Testrészek: testrészek megnevezése, testrészek és azok funkcióinak megnevezése pontosodik.

Szocializáció: Továbbfejlődnek a társas képességek, kiszélesednek a szociális tapasztalatszerzés lehetőségei, a társak a viselkedés egyes fajtáit meg erősítik, másokat pedig gátolnak. Tartósabb barátságok, együttműködési, alkalmazkodási képességek alakulnak.

5-7 éves korban jellemzők (az előzőeken túl)

Finommotorika: apró részletek kidolgozása, cselekmények, profilábrázolás megjelenése, kézműves tevékenységekben való jártasság fejlődik.

Térbeli és síkbeli irányok ismerete: balról jobbra történő haladás, az irányok, relációk automatizálódnak.

Értelmi képességek: fejlődik az érzékelési modalitások integrációja, szándékos figyelem időintervalluma, relációs szókincs használatának képessége, koncentráció, feladattartás, problémamegoldó képesség, növekszik az ismeretszerzés igénye, emlékezet terjedelme.

Elemi gondolkodási műveletek kialakulnak: fogalomismeret, tájékozottság, összehasonlítás, meg különböztetés, következtetés, ítéletalkotás, analízis-szintézis, konkretizálás, általánosítás, csoportosítás, osztályozás, számfogalom, téri-időbeli viszonyok szerialitás területein.

Szocializáció: óvodáskor végére egyre nagyobb jelentőségű a társakhoz, kortársakhoz fűződő viszony, a barátságok elinteriorizálódnak a társas viselkedés szabályai, normák, értékek, kompromisszumkészség, együttműködés, alkalmazkodás.