Az óvodai játék a gyermekközpontúság mutatója

3 900 Ft

Leírás

Szerző: dr. Pálfi Sándor
Kiadó: Sprint Kiadó
Közreműködők: Körmöci Katalin sorozatszerkesztő
Formátum: B/5, ragasztókötött

Örömmel tudatjuk, hogy megjelent az óvodapedagógiai könyvsorozat 14. kötete!

Kedves óvodapedagógus kolléganők, kollégák, kedves óvodapedagógus hallgatók!

Ez a személyes hangvételű óvodapedagógiai kézikönyv különleges helyet foglal el a Sprint Kiadó által felkarolt óvodapedagógiai könyvsorozatban, amely a 14. kötetünk.

Szintén „Az óvodás gyermekek mindenek felett álló érdekét” képviseli azáltal, hogy az óvodai szabad játék védelmét hirdeti, miközben Alapprogramunk szellemisége tükrében rámutat, elemzi és értékeli az óvodai mindennapok gyakorlatát. Teszi ezt a szerző, dr. Pálfi Sándor, mint:

  • óvodapedagógus,
  • az óvodapedagógus szak képzésfelelőse, vezető oktatója,
  • az óvodai gyakorlat vezetője,
  • valamint, mint elismert hazai, külhoni és nemzetközi szakember, aki szakmai hírnevét tudományos fokozattal, óriási óvodapedagógiai és gyakorlati munkásságával, és nem utolsósorban karizmatikus egyéniségével vívta ki.

A kötetben nem mindennapos módon gyűjtöttük össze a szerző gondolatait. Előadásainak hanganyaga alapján válogattuk csokorba a szakmai anyagot. Mint sorozatszerkesztő, szeretném megosztani azokat az elveimet, amit igyekeztem követni a szerkesztés során, miközben jómagam is számtalan értékes gondolattal gazdagodtam. Így, törekedtem arra:

  • hogy megőrizzem az előadások közvetlen, szuggesszív stílusát,
  • hogy érzékeltessem az előadó mély elkötelezettségét az óvodás gyermekek nevelése érdekében,
  • hogy tetten érhető lehessen az a sokoldalú óvodapedagógiai és -pszichológiai összefüggés, amely az óvodás gyermekek szabad játéktevékenységének jogos szükségletéből adódik,
  • hogy a jelen hazai és külföldi óvodai gyakorlatról képet kaphassunk,
  • és hogy az előadások érzelmekkel fűtött hangulatával követésre alkalmas mintát szolgáltassak.

A kifejtés a kedves olvasó számára szakmai élményt kínál, miközben elgondolkodásra és önelemzésre, nevelőmunkájának felülvizsgálatára és megerősítésre készteti.

Örömmel és hálásan nyújtjuk át óvodapedagógiai kézikönyvünk 14. kötetét.

Eredményes gazdagodást kívánunk!

Körmöci Katalin sorozatszerkesztő,
az Óvodai Nevelés főszerkesztője