Ajánlás az óvodás gyermek egyéni fejlődését kísérő dokumentumhoz (minimum 10 db rendelhető)

590 Ft

Leírás

Legkisebb rendelhető mennyiség: minimum 10 db

Szerző: Pivók Lászlóné Gajdár Klára
Kiadó: Sprint Kiadó, 2020
Formátum: B/5, irkafűzött
Terjedelem: 20 oldal

Ajánlás az óvodás gyermek egyéni fejlődését kísérő dokumentumhoz, amely: gyermekközpontú és óvodapedagógus-barát. Mellékletben a gyermek fejlődési naplójával, amely tartalmazza a megfigyelések tapasztalatainak írásbeli összefoglalását.

A szerkesztő ajánlása:

A kötet szerzőjének szándéka olyan dokumentumszerkezet kínálata, amely:

  • a jogszabályi elvárások kötelező és egységes tartalmából indul ki,
  • teret ad a szakmai-módszertani szabadságnak,
  • lehetőséget ad az óvodák helyi sajátosságainak megjelenítésére a gyermek fejlődésének követésében is oly módon, hogy az óvodapedagógus a hozzá járó gyermekekhez illesztett eszközöket sajátosan alkalmazhassa.

 

A fentiek alapján biztosítja az intézményi dokumentumok összhangját is, mivel:

– a megfigyelt képességterületek szempontjainak, a Pedagógiai Program sikerkritériumaival, illetve a várható fejlődési jellemzőivel való harmonizálásra törekszik,

– a megfigyelt tevékenységek jellemzőinél arra is példát mutat, hogy a Csoportnapló nevelési-téma-tevékenység tervezésének reflektív értékeléseibe írtakat összevetheti a gyermekek egyéni fejlődési naplóinak félévenként regisztrált vonatkozó tartalmával,

ezáltal összehangolt, sajátos, következetes, követhető és értelmes dokumentum jöhetett létre!

A kötet nyitó oldaláról lapozva található az általános rész, a hátoldalról lapozható a gyermek egyéni Fejlődési naplója: a megfigyelések, a fejlődési útjának követése és regisztrálása.

A dokumentum így lesz:

I. Gyermekközpontú, mert:

– a gyermek minél mélyebb megismerésének szándékával végez megfigyeléseket az óvodai élet természetes helyzeteiben;

– megismerő eljárásként a megfigyelésekre alapoz, melyekhez nem szükséges kiszakítani a gyermeket a csoportból, és számára riasztó, „laboratóriumi” körülmények között vizsgálni, mérni, tesztelni, értékelni;

– célja nem a gyermekek egymáshoz mérése, összehasonlítása, hanem saját állapotának, személyiségének, képességeinek egyéni fejlődési útjának követése, az önmagához való viszonyítása (miben-mikor-mennyire-mitől következett be változás).

II. Óvodapedagógus-barát, mert:

– dokumentumkínálata a jogszabályokban előírt kötelezettségeken alapul, nem terjed azon túl, ezáltal lehetőséget ad annak tartalmi kiegészítéséhez, teret adva a szakmai-módszertani szabadságnak;

– fenti szabálykövetésével terjedelmében is vonzóbbá válik az ajánlás;

– olyan általános keretet ad, melyet minden magyar óvoda, óvodapedagógus a saját igényeihez, elvárásaihoz tud igazítani;

– szövegezésében olyan szakmai nyelvezetet használ, melyet a kollégák több elvárási szinten is alkalmazni tudnak (pl. tanfelügyeleti értékelés, minősítő eljárás);

– a dokumentáció sokoldalúan felhasználható, ne tekintsük tehernek, ezért is jó, ha saját magunk készítjük önmagunknak, hogy további terveink valós és biztos alapokra épülhessenek;

– a családdal való kapcsolatokat is erősítheti, építheti a bizalmat, ha a szülő szóban és írásban is hiteles szakmai véleményt kap tőlünk – így tudhatja gyermeke pillanatnyi állapotát, tudatosan követheti fejlődésének változásait. Észrevételeikkel kiegészíthetik a tőlünk kapott információt, hiszen gyermeküket ők ismerik legjobban. 

Az óvodás fejlődését kísérő dokumentumot tisztelettel ajánlom a kedves kollégáknak:

Körmöci Katalin, főszerkesztő,
Óvodai Nevelés