Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai életének bemutatása

1 990 Ft

Leírás

Alcím: … a csepeli Hétszínvirág Óvodában (Vegyes csoportszervezéssel; Projektmódszerrel; A tervezőmunkák bemutatásával)
Kiadó: Sprint Kiadó
Sorozat: A gyermek mindenek felett álló érdekében
Formátum: DVD
Terjedelem: 1 lemez

A DVD-n az együttnevelés (inkluzió) bemutatása természetes élethelyzetben történik, az óvodapedagógusok, a gyógypedagógus és a dajkák mindennapi munkája során, párhuzamos tevékenységszervezéssel.

A DVD tartalmi jellegzetességei, amely korszerű gyakorlatával mintaként szolgálhat:

  • Az együttnevelés megvalósulásának bemutatása, az óvodapedagógusok, a gyógypedagógus és a dajkák mindennapi munkája természetes élethelyzetben, elfogadó légkörben, amely a diszkriminatív megnyilvánulástól mentes.
  • Négy óvodai csoport délelőtti párhuzamos szervezésű tevékenységeinek szervezése, ahol a sajátos nevelési igényű gyermekek befogadást nyertek.
  • Vegyes csoportszervezés a projektmódszer alkalmazásával, a gyermekek szabad tevékenységválasztásával, az általuk készített játékeszközökkel.
  • Látható a gyógypedagógus csoportba történő bekapcsolódása a délelőtt tevékenységeiben, fejlesztése a csoport légterében, de elkülönülten, valamint egyéni fejlesztése a csoporton kívül, és a csoportos fejlesztése az autizmus spektrumzavarral rendelkező gyerekek csoportjával.
  • Megszólal az óvodavezető és a gyógypedagógus, kísérve és magyarázva az óvodai élet nevelőmunkáját és hitvallását.
  • A DVD-n csatolt file-ban megtalálhatók az egyes csoportok tervei, amelyek a minősítési eljárás alapján a portfólióban előírt formai szempontokat figyelembe veszi. Így:

– csoportprofil,

– az aktuális projekt terve,

– a délelőtt megvalósuló egy tevékenység vázlata, reflexiója,

– a gyógypedagógus egy gyermekének esetleírása, egyéni fejlesztési terve, fejlesztési tevékenységének leírása.