Szakmai megálló tudásgyarapításért, a szakmai elvárások teljesítésének érdemi megsegítése a pedagógusok értékelési rendszerében

1 990 Ft

Leírás

Országos Óvodai Szakmai Összejövetel a gyermekek mindenek felett álló érdekében

 

A DVD tartalmazza a szakmai összejövetel:

 • plenáris ülésének kerekasztal-beszélgetését,
 • a szekció ülések részleteit
 • és csatolt fájlban a hozzá tartozó szakanyagokat és dokumentumokat.

 

A szakmai összejövetelünk céljai: a szakmai elvárások teljesítésének érdemi megsegítése a pedagógusok értékelési rendszerében.

 • Az óvodapedagógiai fogalmak értelmezése
 • és annak többoldalú gyakorlati példákkal való megjelenítése.
 • Használhatóságuk módjainak bemutatása az értékelési rendszerben.

 

Az ONOAP szellemisége minden óvodai szakember számára fogalmi-módszertani-gyakorlati iránytű és sorvezető. Ezért az összejövetel feladatai:

 • az ONOAP óvodapedagógiai fogalmainak értelmezése,
 • korszerű módszerek, eljárások, tartalmak, jó gyakorlatok bemutatása,
 • hozzájárulás a pedagógusok értékelési rendszerében való felhasználhatósághoz (portfólió, reflexió, tanfelügyeleti látogatás, minősítés, önértékelés).

A szakmai összejövetel tartalmai:

 • A folyamatos napirend és pedagógiai-pszichológiai vonzatai.
 • A tevékenységben megvalósuló tanulás értelmezése, tervezése és szervezése – a párhuzamos tevékenységek.
 • Szabad játék öröme, mint a fejlődés leghatékonyabb eszköze.
 • A differenciált személyes bánásmód, a másság igényeinek megvalósulása, a fejlődés elősegítése a konfliktusok megelőzése érdekében.
 • A befogadás, mint kölcsönös elfogadás.
 • Mozgásigény kielégítése.
 • A pedagógus önértékelése.

A szakmai összejövetel előadói:

 • Angyalfiné Varga Julianna (tagóvoda-vezető, tanfelügyelő és pedagógusminősítési szakértő)
 • Bakonyi Anna (pedagógiai szakértő)
 • Majori Ágnes (tanfelügyelő és pedagógusminősítési szakértő, fejlesztő óvodapedagógus)
 • Pivókné Gajdár Klára (óvodai szaktanácsadó, tréner)
 • Sinkovicsné Király Angéla (óvodapedagógus, gyógypedagógus, összevont óvodák szakmaivezető-helyettese)
 • Terényi Andrea (óvodapedagógus)
 • Tóth Dóra (óvodapedagógus, tagóvoda-vezető, szaktanácsadó, mesterpedagógus)