A mozgás öröm, szükséglet, egészség!

1 990 Ft

Leírás

A DVD tartalmazza a szakmai összejövetel:

 • plenáris üléseinek teljes előadásait,
 • a szekcióülések részleteit,
 • a csatolt file-ban a hozzájuk tartozó szakanyagokat
 • és az összes előadás prezentációit.

Céljaink:

 • Az óvodai mozgástevékenység egyértelmű értelmezése az ONOAP szellemében.
 • Az eltérő gyermeki mozgásszükségletek sokféle kielégítésének lehetőségeihez való módszertani segítségadás.

A segítő szándék vezetett minket most is akkor, amikor az összejövetel céljai alapján a feladatainkat megfogalmaztuk:

 • Rávilágítani arra, hogy az óvodás gyermek mozgásszükségletének kielégítése a fejlődésének feltétele.
 • A mozgás, mint tevékenységforma értelmezése, alapelvei az ONOAP tükrében.
 • Tervezési, szervezési segítség adása a napi nevelői gyakorlathoz.
 • Tetten érhetővé tenni a mozgáslehetőség sokféle megnyilvánulását.
 • Valamint az egyéni megnyilvánulások kibontakozását, annak támogatását.
 • Ötletek és módszertani eljárások adása a komplex személyiségfejlődéshez.
 • És ezeken keresztül hozzájárulni, könnyebbé és szakszerűbbé tenni a pedagógusok értékelési rendszerben való felhasználhatósághoz (portfólió, reflexió, tanfelügyeleti látogatás, minősítés, önértékelés).

Mindezen céljainkat és feladatainkat a következő előadók valósítják meg:

A plenáris ülés keretében:

 • Dr. Csányi Tamás (tanszékvezető egyetemi adjunktus, ELTE-TÓK): Mozgás értelmezése az alapprogramban, alapelvek és módszertani következmények.
 • Angyalfyné Varga Julianna (tagóvoda-vezető, köznevelési szakértő): Az alapprogram a pedagógiai program és a csoportnapló összhangja.
 • Dr. Kolozsváry Judit (docens, szakpszichológus): Az óvodás gyermek mozgásszükséglete és összefüggései.
 • Dr. Páli Judit (egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem): A mozgás szerepe az idegrendszeri funkciók érésében.
 • Dr. H. Tóth István (kandidátus, alkalmazott nyelvész, ny. egyetemi docens): Hüvelykujjam korán ébredt… (Beszéd- és kiejtésgondozás mozgással).
 • Körmöci Katalin (az Óvodai Nevelés főszerkesztője, mesterpedagógus, főiskolai oktató): Összegezésül: A mindennapi mozgásigény kielégítésének megszervezése.

A szekciókban:

 • Balatoni Katalin (néptáncpedagógus, neveléstudományi kutató, módszertani szakelőadó, programgazda): Mozgásfejlesztés népi játékkal, néptánccal.
 • Gergely Ildikó (mestertanár, ELTE TÓK): Az irányított mozgás megtervezése és megszervezése.
 • Majori Ágnes (köznevelési szakértő, fejlesztő óvodapedagógus): Mozgás szabadon, élvezettel mindennap!
 • Sinkovicsné Király Angéla (óvodapedagógus, gyógypedagógus, összevont óvodák szakmai vezetője): Udvari élet télen-nyáron szabad mozgással.