Külső világ tevékeny megismerése matematikai tapasztalatszerzéssel a játékosság jegyében

1 990 Ft

Leírás

Kiadó: Sprint Kiadó
Sorozat: A gyermek mindenek felett álló érdekében
Formátum: DVD
Terjedelem: 1 lemez
A tevékenység helyszíne: Miskolc, Százszorszép Óvoda – „Bóbita” csoport (5-6-7 éves gyerekek)
A tevékenységet vezeti: Szekeres Ágnes Edina óvodapedagógus

A DVD egy teljes óvodai, komplex tevékenységet ölel fel. Jól követhető a 6-7 éves gyermekcsoport

  • tudása,
  • örömteli részvétele a tevékenységekben,
  • az óvodapedagógus és a gyermekek élvezetes, lendületes együttmunkálkodása,
  • az óvodapedagógus szeretetteljes légkört biztosító egyénisége és módszertani tudása.
  • A DVD-n lévő bemutató filmen látható:
  • Komplex tevékenység szervezése;
  • Örömteli játékos tevékenységek sok-sok ötlete;
  • Környezeti, matematikai, mozgás, dalos játék tartalmak irányított játékba ágyazottsága;
  • A 6-7 éves gyermekek fejlettségének sokoldalú bemutatása;
  • Az óvodapedagógus és a gyerekek megható együttműködése.

A DVD-n csatolt file-ban megtalálható a bemutató tevékenységterve.