Az élet forrása a víz

1 990 Ft

Leírás

Alcím: A víz világnapja a Katica csoportban
Kiadó: Sprint Kiadó
Formátum: DVD
Terjedelem: 1 lemez

A DVD jellegzetessége, hogy teljes mértékben összhangban van  az Óvodai Nevelés Országos alapprogramjával,  és annak korszerű megvalósításához mintaként szolgálhat az alábbi területek kiemelésével:

• Érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés

• Egészséges életmódra nevelés

• Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása

• Az óvodai élet megszervezése

• Játék

• Tevékenységekben megvalósuló tanulás és a párhuzamosan végezhető    tevékenységek

• Külső világ tevékeny megismerése

• Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

A DVD-n csatolt filében megtalálhatók:

• Az intézményi környezet bemutatása

• Csoportprofil

• Nevelési terv

• Tématerv

• A filmen megjelenő tevékenységek vázlata

• Reflexió

„A tanulás nem lecke legyen a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény!”
(József Attila)